Devlet Yardımları

SGK Solunum Oksijen Cihazlarını Karşılıyor Mu?

SGK Solunum Oksijen Cihazlarını Karşılıyor Mu?, Solunum oksijen cihazları, akciğerlere oksijen vermek için kullanılan bir tıbbi ekipman şeklidir.

SGK solunum oksijen cihazları, akciğerlere oksijen sağlayan bir cihazdır. Burun veya yüz tipi olabilir ve sıklıkla hastanelerde ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılır.

Her biri özel ihtiyaçlar ve amaçlar için tasarlanmış birçok farklı solunum oksijen cihazı türü vardır. Burun maskeleri hastanelerde kısa süreli tedavi için, yüz maskeleri ise kronik solunum problemi olan hastalar tarafından evde uzun süreli tedavi için kullanılmaktadır.

Oksijen tipleri arasında farklı oksijen tüpleri olup bu tipler şu şekildedir;

 • Gaz halindeki oksijenin tüpe doldurulması
 • Sıvılaştırılmış oksijenin tüpe doldurulması
 • Taşınabilir komponente sahip oksijen cihazları
 • Ev tipi oksijen konsantratörü

SGK Solunum cihazı başvuru için gerekli teşhis ve tedavilerin yanı sıra raporlarının tamamlanmış olması gerekir.

Ancak SGK tarafından yukarıda saymış olduğumuz solunum cihazlarının bazıları karşılamaktadır. Diğer yandan maske, filtre, aksesuar ve bakım masrafları SGK tarafından karşılanmamaktadır. Bu masrafları kişilerin kendileri karşılaması gerekmektedir.

SGK Solunum Oksijen Cihazlarını Karşılıyor Mu?

SGK’nın oksijen cihazlarında karşıladığı tutar ile ilgili olarak kesin bilgi için bağlı bulunduğunuz SGK müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekir. Ayrıca şubede stoklar kontrol edilerek cihazın stoklarda bulunup bulunmadığını da öğrenebilirsiniz.

SGK şubesine solunum cihazı başvurusu yaptınız ve ürün stokta bulunmuyorsa çevrenizde bulunan medikal bayilerden satın alma gerçekleştirebilirsiniz. Almış olduğunuz ürünün parasını satın almış olduğunuz bayiden SUT tebliğinin 7.2.2 maddesi gereği iade alabilmeniz mümkün.

Medikal Bayilerden Alınan Solunum Cihazı Parası Nasıl Geri Alınır?, Gerekli Evraklar

 • Mevcut cihaz kimin adına alınıyorsa o kişinin raporunda veya ilgili hekim tarafından verilecek reçetede “İlgili SGK kurumunda bulunmamaktadır” ibaresi bulunmalıdır.
 • Solunum cihazlarında bulunan UBB numarası yani (Ulusal Bilgi Bankası) bulunmalıdır.
 • Cihazı alırken garanti belgesiyle birlikte alınmış olmalı ve bu belge medikal bayiye teslim edilmelidir.
 • Cihazın satın alındığı kurumdan alınan bir yetki belgesi çıkarılmalıdır.
 • Cihazın satın alındığı firmanın UBB kaydı çıkarılmalıdır.
 • Hastanın tedavisi sonrasında cihazın alındığı kuruma geri götürüleceğine dair bir belge hazırlanmalıdır.
 • Solunum oksijen cihazına ait barkod çıkarılmalıdır.

SGK Solunum Oksijen Cihazları Başvurusu Nasıl Yapılır?

SGK’ya solunum cihazı başvurusu gerçekleştirmek için bizzat olarak müracaatı gerçekleştireniz gerekir. Devlet destekli solunum cihazı başvurusu için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

 • Devlet veya özel hastanelerde bulunan Göğüs hastalıkları bölümünün muayene yapması gerekir.
 • Gidilen göğüs hastalıkları bölümünde hekim tarafından kişide bulunan hastalığa dair teşhis koyulup kronik soruna dair uygun olan cihaz önerisinde bulunması gerekir.
 • Uyku apnesine bağlı olarak SGK oksijen cihazı almak istiyorsanız, öncelikle solunum testine girmeniz gerekir.
 • Cihazı alabilmek için gittiğiniz doktor tarafından rapor veya reçete düzenlemesi gerekir.
 • Hastane yatış akabinde CPAP cihazıyla ilgili kullanım istenmesi ve titrasyon önerildi ise buna bağlı olarak cihaz alımı için heyet raporu alınması şarttır. Heyet raporu ve yine doktor onayının olduğu evraklarla birlikte SGK’ya başvuru yapılabilmektedir.
 • Yukarıda bahsi geçen evraklarla ilçenizde bulunan SGK kurumuna giderek solunum cihaz başvurusunda bulunabilirsiniz.
 • SGK binasında başvuru yaptığınızda talepte bulunulan uygun cihaz bulunması halinde aynı gün içerisinde ücret ödemeye gerek kalmadan teslim alabilirsiniz.
 • SGK tarafından verilen cihazlar ve özellikler hekim raporuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
 • Alınan oksijen cihazlarındaki rutin bakım ve takılması gereken aksesuarlar kişiler tarafından karşılanması gerekmektedir.
 • SGK şubelerinden başvuru yaptığınızda sizlere verilecek olan cihazlar ikinci eldir.
 • SGK’ya başvuru yaptığınızda sizin ihtiyacınız olan cihaz bulunmuyorsa yazı ile alışveriş yapılabilecek özel işletmelerden temin edebilirsiniz.

SGK Solunum Oksijen Cihazları Başvuru Şartları Nelerdir?

SGK solunum cihazının başvurusunda aranan şartları taşıyan kişilerin ek bir ücret ödemeden cihazları karşılanmaktadır. SGK tarafından karşılanan cihazlarda kişilerin tek ödemesi gereken tutar ise cihaz bakımı ve tamiriyle ilgili olan kısımdır.

Cihazlarda bulunan filtre, torba ve diğer aksesuarlar SGK tarafından karşılanmaz ve kişilerin kendisi karşılaması gerekir.

SGK solunum oksijen cihazları için başvuru yapacak vatandaşlardan bazı belgeler istenmektedir. Bu belgeler şu şekildedir;

 • Uyku apnesi bulunan hastaların uyku testi raporu,
 • CPAP değeri
 • Titrasyon testi
 • İlgili birimde bulunan doktor tarafından yazılı ve onaylı olan sağlık raporu,
 • İlgili birimde bulunan doktor tarafından yazılı ve onaylı oksijen cihaz raporu,
 • Çıkışı yapılan hastaneden alınacak heyet raporu

Yukarıda bahsi geçen evrakları ilgili SGK kurumuna BİPAP, Mekanik Ventilatör ve Oksijen Konsantratörü alabilmek için ibraz edilmesi gerekmektedir. Ancak talep edilen cihaza göre istenen evraklarda değişkenlik görülebilir.

SGK’dan oksijen tüpü alabilmek için hastanın devlet hastanesinde yatmış olma zorunluluğu bulunmamakta olup özel hastanelerde olabilmektedir. Fakat yatışı gerçekleştirilen hastanenin SGK ile anlaşması bulunması gerekir ve heyet raporu vermeye yetkili ve donanıma sahip olmalıdır.

SGK Solunum Oksijen Cihazları Başvuru Evrakları Nelerdir?

SGK oksijen tüpü başvurusu için gerekli evrakların tamamlanıp sonrasında başvuru yapılması gerekir. Evraklar tam olan kişiler SGK şubelerine giderek oksijen cihazı başvurusu yapabilir ve temin edebilirler.

Hasta olan kişilere SGK tarafından oksijen tüpü verilebilmesi için istenen evraklar şu şekildedir;

 • Hastanın uyku apnesi vs olması durumunda uyku testini devlet ya da özel hastanelerde yaptırması,
 • Yine CPAP Testi devlet ya da özel hastanelerde yaptırılması,
 • Titrasyon testi devlet ya da özel hastanelerde yaptırılması,
 • Yatışı yapılan hastaneden alınacak heyet raporu,
 • Gögüs Hastalıkları hastanesine bağlı doktorlardan alınacak onaylı reçete ve bu reçete üzerinde hangi oksijen türüne ihtiyaç duyulduğunun belirtilmiş olması gerekir.

SGK Solunum Oksijen Cihazları Başvurusu Nereye Yapılır?

SGK oksijen cihazları başvuru yerleri aslında çevrenizde bulunan en yakın SGK şubeleridir. Sosyal Güvenlik Kurumu’na yukarıda belirtmiş olduğumuz belgelerle birlikte başvuru yapabilirsiniz.

Solunum cihazı almak için öncelikli sıralar;

 • Solunum yetersizliğinizin bulunması,
 • Nefes alışverişle ilgili kronik rahatsızlığı bulunan yaşlı kişiler,
 • Nefes alışverişle ilgili kronik rahatsızlığı bulunan genşler,
 • KOAH hastalığı olan kişiler

Yukarıda saymış olduğumuz hastalığı bulunan kişilere ev tipi solunum cihazları önerilir. Saymış olduğumuz hastalıkların dışında da cihaz kullanma zorunluğu olan kişilerde şu şekildedir;

 • Akciğer kanseri olması,
 • Nefes darlığı sorunu olan ve hastaneye başvuran kişiler,
 • Uyku apnesi sorunu olan hastalar

SGK Solunum Oksijen Cihazları Nereden Alınır?

SGK solunum cihazları almak isteyen vatandaşlar SGK şubelerine gidebilir. SGK solunum oksijen cihazları konusunda şartları sağlayan kişilerden ek bir ücret talep edilmez.

Evde tedavisi devam eden kişiler için SGK şubesine doktordan almış oldukları raporla birlikte başvuru yapabilirler. Hastalarda yaşanan kronik rahatsızlığı bulunan kişiler için SGK’nın vermiş olduğu destek sayesinde nefes problemini çözebilirsiniz.

Başvuru sonucunda SGK oksijen tüpü stokta bulunması halinde ücretsiz olarak teslim edilir. Ancak SGK şubesinde yapmış olduğunuz başvuru neticesinde uygun cihazın bulunmaması durumunda ise “Kurumda bulunmamaktadır” ibaresinin bulunduğu raporla birlikte medikal bayilerine başvuru yapabilirsiniz.

Medikal bayi oksijen tüpü alabilmek için;

 • Yukarıda saymış olduğumuz belgelerle Medikal bayine başurulmalıdır.
 • Doktor tarafından uygun görülen cihazı olması durumunda satın alınabilir.
 • Alınan cihazın faturası, UBB numarası ve garanti belgesi ilgili SGK şubesine ibraz edilmelidir.

SGK Solunum Oksijen Cihaz Çeşitlerinin Fiyatları

SGK solunum oksijen cihazı tiplerinin fiyatları şu şekildedir:

 • Asv Vantilasyon Cihazı (SleepOne ve ProSV) Fiyatı: 8.100 TL,
 • Aspiratör Cihazı (EcoAspir ve VacuAide) Fiyatı: 158,76 TL,
 • Oksijen Konsantratörü (Hikoneb, Devilbis) Fiyatı: 900 TL ve %8 KDV,
 • Mekanik Ventilatör Cihaz (Basınç destekli ve KMV5010) Ücreti: 9.720 TL,
 • Nebulazatör (Hikoneb): 108 TL,
 • CPAP Maskeli SGK Ödemeli Oksijen Cihazı (SleepCube): 702 TL,
 • BPAP ST (SleepOne, SlepCube): 5.184 TL,
 • BPAP S Chazı (SleepCube): 2.214 TL,
 • Avaps Ventilasyon Cihazı: 5.184 TL,
 • Auto CPAP Cihazı SGK Ödemeli: 1.404 TL,

Sitemizde diğer yayınladığımız SGK ile ilgili yazılar;

SGK Devlet Akıllı Lensi Karşılıyor Mu?

SGK Tüp Bebek Şartları

SGK Tüp Bebek Tedavisini Karşılar mı?

Bir önceki yazımız olan Bayan Kuaförü Güzellik Salonu KOSGEB Desteği 2022 başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu